Kayalar Enjeksiyon ®
" Kusursuz Zamak Döküm "

Yüksek Basınç Enjeksiyon Zamak Döküm

metal enjeksiyon sıcak kamara döküm
Yüksek Basınç Enjeksiyon Zamak Döküm

Yüksek basınç enjeksiyon döküm yöntemimiz; ergimiş zamak hammaddenin çok yüksek basınç altında metal kalıba doldurulması esasına dayanır. Uygulanan yüksek basınç sayesinde fazla miktarda zamak kalıba çok hızlı bir şekilde doldurulması sağlanır. Katılaşma tamamlanıncaya kadar yüksek basınç uygulanmaya devam edilir ve ardından kalıp açılarak itici çubuklar yardımıyla parça kalıptan çıkarılarak işlem tamamlanır.

Zamak yüksek basınç enjeksiyon döküm yöntemi sayesinde çok karmaşık şekilli parçaların dökümü mümkün olur. Genellikle yüksek basınç zamak enjeksiyon döküm yöntemi ile dökülecek malzemelerin ergime sıcaklığı 800 ºC’nin altındadır. İşlemler tamamıyla basınçlı döküm makinaları tarafından gerçekleştirildiği için yüksek üretim hızlarına erişilebilir. Kullanılan basınç 400 bara kadar çıkmaktadır. Yüksek basınç enjeksiyon döküm sonucu elde edilen parçalarda düşük tolerans aralığında çalışma yeteneği sayesinde genellikle talaşlı imalata gerek kalmaz.

Ayrıca parçaların yüzeyleri hızlı soğuma sonucunda ince taneli ve mukavemetli olurlar. Zamak yüksek basınç enjeksiyon kalıpları pahalı olduğundan dolayı bu yöntem genellikle 5000 parçanın üstünde üretim yapılacaksa uygundur.

Yüksek basınçlı döküm sisteminin avantajlarına bakarsak;

  1. İlk olarak karmaşık şekilli parçalar kolaylıkla üretilebiliyor, aynı kalıpta ve çoklu sayıda hızlı bir üretim gerçekleştiği için maliyetler azalmaktadır.
  2. Eriyik malzeme kalıba basınçla doldurulduğu için ince cidarlı ve keskin kenarlı parçalar kolaylıkla üretilebilmektedir.
  3. Yüksek basınçlı dökümde yüzey işlemi ya çok az yada hiç gerekmeyebilir.
  4. Daha ince kesitlerde malzeme dökülebilmesi mümkün olduğu için malzemeden tasarruf edilmektedir.
  5. Alüminyum ve alüminyum alaşımları yüksek basınçla döküm yöntemiyle üretildiklerinde, normal döküm yöntemine göre daha yüksek mekanik özellikler kazanmaktadır.
  6. Geniş bir dökülebilir parça aralığına sahiptirler.

 

Zamak döküm iş ortağınız,

modern ve teknolojik döküm sistemimiz sayesinde zamak alaşımlarında fark yaratmaktayız.

HEMEN TEKLİF ALIN